DE PERFECTE SPEECH

Waarom verschilt de prijs voor een huwelijksvideo soms zo veel?

De prijs voor een huwelijksvideo kan nogal verschillen van videograaf tot videograaf.  Omdat het een vrij nieuwe markt is, weet niemand exact wat een huwelijksvideo waard is.  De markt wordt sterk beïnvloed door nieuwe videografen die de huwelijksmarkt betreden, de beschikbaarheid van kwalitatieve filmapparatuur voor een schappelijke prijs en het ontbreken van een tarievenstandaard.

HOE IK BEN BEGONNEN EN MIJN PRIJZEN GEËVOLUEERD

Als beginnend huwelijksvideograaf wist ik vanuit fotografie-ervaring wel hoe een camera werkt, maar met filmen had ik nog maar bitterweinig ervaring.  Al snel werd duidelijk dat het niet is zoals op een professionele filmset, waar de nodige takes overgedaan kunnen worden om het perfecte shot te krijgen.  De manier van filmen is helemaal anders, het is een beroep op zichzelf, alles moet zo efficiënt mogelijk gebeuren en je hebt (meestal) maar één kans om een shot vast te leggen.  Door de weinige ervaring die ik in het begin had, was mijn prijs voor een huwelijksvideo ook zeer laag.  Meer zelfs: mijn allereerste huwelijksopdracht heb ik verkregen via een give-away waarbij koppels zich konden registeren en het winnende koppel dus een gratis highlightvideo kreeg van hun grote dag. Op die manier had ik ook mijn eerste beeldmateriaal voor mijn portfolio, want ieder potentiëel koppel wil natuurlijk een voorsmaakje hebben van wat je kan opleveren.

Het oorspronkelijke plan was tijdens het eerste jaar met deze eerste video 2 á 3 andere koppels te kunnen overtuigen van de meerwaarde van een huwelijksvideo.  Maar onverwacht werd de video beter onthaald en stonden er dat jaar 8 huwelijksvideo’s op de agenda.  Ik was mij zeer bewust van deze enorme buitenkans om mij gedurende het allereerste jaar reeds 8 keer te kunnen bewijzen en deed dan ook mijn uiterste best om van iedere video een onvergetelijke herinnering te maken.  Tijdens dat eerste jaar was mijn prijs voor een huwelijksvideo (highlight + docu + volledige dag aanwezig) slechts 800€.  Omgerekend in uurloon eigenlijk een peulschil, maar voor koppels was het nog altijd een groot risico om iemand met weinig ervaring in te huren om voor hen één van de belangrijkste dagen in hun leven vast te leggen.

Een artiest wordt betaald
voor hetgeen hij oplevert,
niet voor het aantal uren
hij eraan spendeert.

Gedurende dat eerste jaar groeide bij iedere video het zelfvertrouwen, kon ik tijdens de dag betere inschattingen maken, volgende ik enkele online cursussen bij gerenomeerde huwelijksvideografen en werd het materiaal uitgebreid en verbeterd.  De aanvragen kwamen nog steeds beter dan verwacht binnen, ik zag het opgeleverde werk steeds verbeteren en heb na dat eerste jaar dan beslist om mijn vraagprijs ook stelselmatig mee te laten evolueren naar 1.200€.  Een prijsverhoging bleef toch telkens voor de nodige stress zorgen omdat ik steeds twijfelde of koppels wel bereid waren om dat te betalen.  Maar de aanvragen bleven nog steeds gelijkmatig binnenkomen, het teken dat de prijszetting zeker niet te hoog was.  Mijn doel was (en is nog steeds) de koppels kwaliteit te leveren en om kwaliteit te leveren moet men bij een huwelijksvideo heel veel tijd investeren in de montage.  Om voldoende tijd te kunnen investeren, moest ik dus het aantal opdrachten per jaar limiteren.  Ik had ook het pad van ‘de goedkoopste’ kunnen inslaan, de prijs laag houden, 30 huwelijken op een jaar doen, beperkte tijd investeren in de montage en dus ook minder kwaliteit opleveren.  Maar dit was niet het pad dat ik had voorgenomen om in te slaan.  Voor mezelf niet en ook niet voor de koppels want het is en blijft een investering waar ze de rest van hun leven van moeten kunnen genieten.

Tijdens het derde jaar heb ik mijn filmstijl wat bijgeschaafd en ben ik nog meer aandacht beginnen besteden aan storytelling.  Geluidsopnames gedurende de dag spelen hierbij een heel belangrijke rol en ook hier werden de nodige extra investeringen gedaan om dit zo goed mogelijk vast te leggen.  De reacties van zowel bestaande als nieuwe koppels waren zeer positief.  Gedurende dat jaar ging de vraagprijs om de x aantal vastgelegd boeking ook stelselmatig omhoog.  Het heeft dus in totaal 3 jaar geduurd en ontzettend veel uren gekost om mijn huidige vraagprijs van 2.200€ te bereiken.  Je kan als beginnende huwelijksvideograaf zonder portfolio niet starten aan 1.500€, daarvoor is de markt nog te nieuw.  De meeste videografen beginnen bij enkele honderden euro’s en dat is volkomen terecht, zo heb ik het ook gedaan.

WAAR ZIT HET ‘PROBLEEM’?

Omdat ik altijd van het standpunt ben uitgegaan welke waarde ik kan geven aan mijn koppels, en dus nooit heb omgerekend hoeveel mijn uurloon bedraagt, wil ik mezelf steeds opnieuw bewijzen en verder pushen om de prijs voor een huwelijksvideo te verantwoorden.

Het ‘probleem’ begint vooral bij videografen die er structureel voor kiezen om goedkoop te blijven.  Zij bieden pakketten aan met alles inbegrepen tegen een zeer lage prijs.  Voor de koppels op het eerste zicht te mooi om waar te zijn en dus zitten ze jaar na jaar elk weekend volgeboekt.  Als je gedurende lange tijd ieder jaar volgeboekt bent, wil dat zeggen dat je prijzen te laag zijn.  En bovendien kiezen de koppels je vaak niet voor hetgeen je hen gaat geven, maar gewoon vanwege de laagste prijs.  Een bewuste keuze natuurlijk, voor zowel de videograaf als het koppel.

huwelijksvideo

Trends komen heel vaak overgewaaid uit Amerika en bij huwelijksvideografie is dat niet anders.  Op de Amerikaanse markt spreekt men van bedragen tussen de 10.000 en 20.000 euro voor een highlightvideo met enkele extra’s.  Iets wat hier in België absoluut niemand durft te vragen omdat de markt nog veel te nieuw is.  En ja, ik ben er mij ook van bewust dat men in Amerika niet hetzelfde sociaal zekerheidsstelsel heeft als hier bij ons.  De filmische stijl van huwelijksvideo’s heeft zich hier in België pas de laatste 5-6 jaar ontwikkeld.  De klassieke gedachte bij een huwelijksvideo zijn nog altijd de video’s gemaakt door nonkel Roger.  Maar stilaan vinden steeds meer videografen hun weg naar de huwelijksvideografie omdat ze inzien dat er toch wat brood mee te verdienen valt.  Helaas houden ze er niet altijd rekening mee dat het enkele jaren kan duren alvorens ze een vraagprijs kunnen verantwoorden die omgerekend in uurloon volstaat om wat brood op tafel te brengen.

Bij een vraagprijs van 2.200€ voor een highlight video, moet men rekenen dat minimum 40% naar de overheid gaat, 75€ naar rechtenvrije muziek, 60€ reiskosten, 20€ voor de cloud-service en dan nog wat voor marketingkosten en het hosten van de website (25€).  Kortom, van die 2.200€ blijft netto nog zo’n 1180€ over.  Als we dan toch eens gaan rekenen in uurloon, wetende dat men op een huwelijksdag minimum 15u aanwezig is en nadien nog zo’n 35 uren spendeert aan de montage, komt men op een uurloon van 23,6 euro.  Gegarandeerd minder dan men op het eerste zicht zou denken.  =) 

PREMIUM vs BUDGET

Er zijn twee soorten videografen: zij die focussen op kwaliteit en zij die focussen op kwantiteit.

Als beginnende huwelijksvideograaf is de keuze voor kwantiteit zeker de beste oplossing.  Je bent goedkoop, krijgt veel aanvragen, doet veel ervaring op en bouwt op die manier snel een portfolio op.  Het ander type, zij die kiezen voor kwaliteit, zijn vooral videografen die hun job zien als een manier om zich te uiten.  Zij spenderen liever meer uren en doen minder bruiloften dan omgekeerd.  Uiteraard heb je ook nog de hybride versie, die een goede balans gevonden heeft tussen kwaliteit en kwantiteit.  Persoonlijk zou ik mezelf positioneren onder het eerste type omdat ik in iedere bruiloft telkens veel te veel werk steek, wat op zich ook niet altijd optimaal is.

Het eerste type videografen, zij die voor kwaliteit kiezen, richt zich meer op de lange termijn.  Ze doen minder bruiloften op een jaar zodat ze meer tijd kunnen spenderen aan iedere bruiloft.  Ze rekenen vaak hogere prijzen aan om die extra uren te compenseren.  Het tweede type ziet het meer als business dan als ‘kunstvorm’.  Zij hanteren relatief lagere prijzen omdat ze op jaarbasis veel meer opdrachten moeten afwerken om rendabel te blijven en kunnen dus ook minder tijd spenderen aan ieder koppel.

Om kwaliteit te leveren, moet men
bij een huwelijksvideo heel veel
tijd investeren in de montage.

Het beste scenario voor de markt is dus dat men als beginnend huwelijksvideograaf de prijs laag houdt, de nodige ervaring op doet en naargelang de kwaliteit van het eindproduct toeneemt, ook de vraagprijs stijgt. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken: er bestaat uiteraard ook zoiets als ‘te duur’.  Want duur betekent absoluut niet altijd ‘beter’.  Dit kan onder meer het gevolg zijn van branding waarbij bepaalde videografen reeds een bepaalde status hebben of voldoende aanvragen, waardoor ze dit kunnen permitteren.  Maar het kan ook zijn dat iemand zichzelf totaal boven de markt prijst, waarbij zijn tarieven niet in verhouding zijn met zijn skills of ervaring.  Het blijft hoe dan ook een kwestie van vraag en aanbod.  Ervaring is trouwens ook niet alles, want je hebt videografen die reeds 100+ huwelijken hebben vastgelegd, maar ergens zijn blijven vasthangen op een bepaalde kwaliteit. Langs de andere kant heb je dan weer videografen die na 20 huwelijken reeds een enorme vooruitgang geboekt hebben.  Allemaal niks mis mee, maar iets om je bewust van te zijn.

WAT IS EEN CORRECTE PRIJS VOOR EEN HUWELIJKSVIDEO?

Een goede huwelijksvideograaf (+3/4 jaar ervaring) is gezien zijn ervaring, kennis, tijd en gedane investeringen volgens mij minimaal 100€ bruto per uur waard.  Als we dan rekening houden met eerder vermeldde totaaltijd gespendeerd aan een huwelijksvideo (50u), dan komen we uit op een minimum bedrag van 5000€.  Persoonlijk ben ik geen fan om dergelijke projecten om te rekenen in uurloon, maar heb het hier gedaan om een duidelijker beeld te scheppen.

Veel koppels laten na het zien van hun video altijd weten dat hij van onschatbare waarde is, zoveel meer dan ze eerst hadden gedacht.  Decennia later gaan ze bij het herbekijken de waarde absoluut nog hoger inschatten.  Beeld je maar eens in hoe het zou zijn om op dit moment naar de huwelijksvideo van je grootouders te kunnen kijken, zien hoe zij hun dag toen beleefden en welke mooie woorden er gezegd werden.

Zoals reeds eerder aangehaald is het een kwestie van vraag en aanbod, maar daarnaast ook hoeveel waarde een koppel schenkt aan zo een blijvende herinnering. (samen met foto’s waarschijnlijk de enige herinnering aan deze dag die men 50 jaar later nog overhoudt)

VIDEOPAKKETTEN – WAAR BETAALT HET KOPPEL NU ECHT VOOR?

Vaak werken huwelijksvideografen net zoals fotografen met uren. Je kan ze dan boeken vanaf 8 uur, betaalt iets iets extra voor 10 of 12 uur en vervolgens nog extra voor elk bijkomend uur.  Deze strategie heb ik nooit willen toepassen omdat ik het enerzijds belangrijk vind dat een huwelijksvideo de mooiste momenten van de ganse dag weerspiegelt.  Een tweede reden is dat ik mezelf geen druk wil opleggen om ieder uur exact evenveel te moeten presteren.  Een artiest wordt mijn inziens betaald voor hetgeen hij oplevert en niet voor het aantal uren hij eraan spendeert. Een andere werkwijze die vaak wordt toegepast, is het principe van de ‘prefab pakketten’.  De videograaf stelt verschillende pakketten samen die telkens aangevuld worden met meer opties en waarbij de prijzen in lijn zijn met de inhoud van het pakket.  Koppels kunnen dus kiezen welk pakket ze het meest interessant vinden of welk pakket binnen hun budget past.  Nadeel hierbij is dat het koppel de waarde van een pakket niet echt zal inzien omdat ze de juiste waarde van elk onderdeel niet kent en vaak een pakket neemt dat opties bevat die ze niet nodig hebben, maar er wel voor betalen.  Zelf heb ik mij door onwetendheid in het begin ook schuldig gemaakt aan dit principe, maar na enige tijd toch overgestapt naar een derde systeem, het á la carte systeem.

Play Video

Het á la carte systeem start met een basisproduct, in mijn geval de highlight video, en vervolgens kunnen de koppels volledig naar eigen wens en behoefte, opties toevoegen.  De meerprijs/waarde van iedere optie is gekend en de koppels worden niet opgezadeld met opties die ze niet nodig hebben.

De meeste tijd  bij een huwelijksvideo wordt gespendeerd aan de montage, zo’n 80% van de totaaltijd.  Wanneer er een extra optie wordt toegevoegd aan een videopakket, vraagt dit dus extreem veel extra montagetijd.  

  • 15u aanwezig op de huwelijksdag
  • 35u voor een highlight video van 6-7min
  • 20u voor een documentaire video van 15-20 min
  • 6u voor een wedding teaser
  • 4u voor de volledige ceremonie of speeches
De uren aanwezig op de huwelijksdag maken slechts een klein deel uit van de uren gespendeerd aan het totale project.  Ik hou van de vrijheid om meer tijd te kunnen steken in een video omdat ik hem nog niet goed genoeg vind.  Moet het koppel opdraaien voor die extra uren?  Neen!  En daarom vind ik het niet meer dan normaal dat de prijs voor een huwelijksvideo gebaseerd wordt op het afgewerkte product en niet het aantal gepresteerde uren.